Proizvodnja

6000 m2 proizvodnih prostorov
Izdelki do skupne teže 12 ton

Naš proizvodni proces obsega vse tehnološke faze strojegradnje: razrez in pripravo materiala, ključavničarska in varilska dela, mehansko obdelavo ter lakiranje. Sodoben strojni park se razprostira na 6.000 m2 proizvodnih površin, z nosilnostjo mostnih dvigal 12.000 kg.

Proizvodni procesi temeljijo na dobrem načrtovanju in organizaciji ter skrbnem nadzoru nad kakovostjo. Planiranje in spremljanje proizvodnih faz je podprto z ERP, kar omogoča natančno sledljivost materialov ter delovnih operacij.

V vseh proizvodnih fazah se vrši kvalificiran nadzor kvalitete, strokovna izvedba varilskih del pa se spremlja z varilno tehnično dokumentacijo, NDT preiskavami, vse pod nadzorom 2 varilnih inženirjev ter varilnega specialista.

Vprašajte nas!

[ Kliknite za prikaz zemljevida ]